title

INTERESSEORGANISATIONEN FOR HELE FRISKOLEN

FRISKOLERNE er interesseorganisation for 280 frie grundskoler i hele landet med i alt cirka 38.000 elever. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser, der alle fungerer under friskoleloven.

FRISKOLERNE varetager medlemsskolernes politiske interesser, giver personlig og professionel rådgivning om drift, udvikling og personalejuridiske forhold, og tilbyder efter- og videreuddannelse til vores medlemmer.

Sammen med de andre frie grundskoleforeninger i Danmark og faglige organisationer, arbejder vi dagligt på bedre vilkår og rammer for de danske friskoler.

Læs mere på friskolerne.dk